Vraag hier de productspecificaties aan

Dit document is bedoeld voor banken die overwegen om de IBAN-Naam Check te implementeren. Het bevat meer informatie over de werking van het algoritme, de uitwisseling van berichten via de API, de meldingen aan de eindgebruiker en de uitwisseling van klantgegevens ten behoeve van een kwalitatief goede dienstverlening. Ook bevat het document de eisen die we stellen aan de performance.

Een veilige en klantvriendelijke service

In de productspecificaties vindt u meer informatie over de voorzieningen die SurePay heeft getroffen om de beveiliging van klantgegevens te waarborgen en de maatregelen die we u als bank verzoeken te treffen ten behoeve van een goede klantbeleving.