Betaalrelatie Check

 • Welke rekeningnummers kunnen worden gecheckt?

  Alle Nederlandse rekeningnummers. SurePay kan al de IBAN-Naam-combinaties in uw klant- en leveranciersbestanden checken zolang het Nederlandse IBANs zijn. Dit kunnen spaar- en betaalrekeningen zijn. Zakelijke en particuliere rekeningen. Van Rabobank en van andere Nederlandse banken.
  Voor buitenlandse IBANs kan SurePay helaas onvoldoende dekking bieden, want SurePay heeft geen wereldwijde toegang tot de klantgegevens van buitenlandse banken.

 • Hoe is databeveiliging geregeld?

  Voor de Betaalrelatie Check is het nodig dat er bestandsuitwisseling plaatsvindt tussen uw organisatie en SurePay. Het betreft veelal gevoelige persoonsgegevens en daarom is het van het grootste belang dat transport en opslag van de data goed is beveiligd.

  Voor een eenmalige bestandscheck maken wij gebruik van mSafe. Voor elke opdrachtgever maken wij een eigen, beveiligde omgeving aan in mSafe waar u uw bestanden uploadt en onze resultaatbestanden downloadt. Vraag hier de bestandsspecificaties aan.

  Wilt u de BetaalrelatieCheck inbouwen in uw bedrijfsproces, zoals klantacceptatie of uitbetalingen? Dan kunt u hier de API specificaties aanvragen.

 • Hoe lang duurt het om een bestand te laten checken?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die we maken, maar wij kunnen uw bestand binnen enkele uren checken en de resultaten dezelfde dag aan u terugleveren.

 • Kan ik de Betaalrelatie Check in mijn bedrijfsproces integreren?

  Jazeker. Dat kan. U bouwt dan de API in uw bedrijfsproces in. U schiet via de API individuele checkverzoeken in bij SurePay en ontvangt meteen de respons. Dit kan handig zijn in processen als klantacceptatie en uitbetalingen. Vraag hier de API specificaties aan.

 • Wat kost de Betaalrelatie Check?

  De API kost € 625 per maand inclusief 2.500 checks. Elke extra check kost 25 cent. Facturering is maandelijks.

  Een eenmalige check van uw bestand is al beschikbaar vanaf € 2.500 inclusief account set up en 10.000 records. Wilt u vervolgens maandelijks uw nieuwe klanten, leveranciers of mutaties laten checken, dat kan vanaf € 400 per maand.

  Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

IBAN-Naam Check

Banken Banken

 • Wat moet de bank doen om de IBAN-Naam Check te implementeren?

  De belangrijkste werkzaamheden aan de zijde van de bank bestaan uit twee zaken. Ten eerste het integreren van de API van de IBAN-Naam Check in de online betaalomgeving van de bank, dat is een eenmalig project met in de toekomst eventueel incidenteel een update. En en tweede het beschikbaar stellen van de klantgegevens van de bank zodat de IBAN-Naam Check ertegen kan matchen. Dit is een eenmalig project bij livegang, maar daarna een terugkerende activiteit omdat de naam- en IBAN-gegevens immers actueel gehouden moeten worden. Meer informatie over de implementatie kunt u aanvragen via deze website.

 • Hoe controleert de check de gegevens van mijn klanten?

  De IBAN-Naam Check berust op een slim algoritme dat de invoer door de gebruiker in de betaalapp van de bank vergelijkt met de klantgegevens die bekend zijn in de IBAN-Naam Check database. Deze database wordt gevoed met klantgegevens van aangesloten banken en de handelsnamen van de KvK.

  In de IBAN-Naam Check database zitten dus meerdere namen. Het algoritme selecteert de naam die het beste matcht met de klantinvoer. Als er een match is, volgt er geen melding aan de eindgebruiker. Is er geen match, dan wijkt de naam te veel af van de namen in onze database, en geven we een foutmelding.

  Het is belangrijk dat de IBAN-Naam Check matcht tegen actuele en complete klantgegevens van aangesloten banken. Zo werkt de IBAN-Naam Check optimaal en helpen we vergissingen en fraude tegen te gaan.

 • Wat gebeurt er met mijn klantgegevens?

  Voor een kwalitatief goede werking van de IBAN-Naam Check is het noodzakelijk dat de check kan matchen tegen de gegevens van de rekeninghouder zoals ze bekend zijn bij de aangesloten banken. Deze namen zijn immers dankzij zorgvuldige procedures bij de banken geverifieerd. Ook hebben we van zakelijke rekeninghouders het KvK-nummer nodig dat zij aan de bank hebben doorgegeven, zodat we de door dit bedrijf geregistreerde handelsnamen kunnen toevoegen aan de IBAN-Naam Check database. Want vaak staan juist de handelsnamen op de factuur.

  We sluiten overeenkomsten af voor de levering van klantgegevens door de bank en hierin is het doel waarvoor SurePay de gegevens mag gebruiken nauw omschreven. Deze zogenaamde doelbinding schrijft voor dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor het omschreven doel en verbiedt het gebruik voor elk ander doel.

  In geval SurePay een nieuwe service of toepassing zou ontwikkelen waarvoor zij de klantgegevens van banken wil gebruiken, kan dat niet zonder de expliciete toestemming van de dataleverancier.

 • Hoe waarderen gebruikers de check?

  Bij het ontwerpen en bouwen van de check hebben we de klant centraal gezet. De klant wil immers zeker weten aan wie hij betaalt, maar tegelijk wil hij niet gehinderd worden in zijn betaalervaring. De snelheid mag niet aangetast worden door de check. Ook kan een eventuele foutmelding de betaling niet blokkeren. De klant moet kunnen vertrouwen op de meldingen en deze mogen niet verwarrend of irritant zijn.

  Uiteraard dient de check conform vigerende wet- en regelgeving te werken en dat houdt onder andere in dat er geen namen van personen mogen worden getoond in een melding, tenzij we er zeker van zijn dat de betaler de begunstigde kent en een typefoutje maakte.

  We hebben de check uitgebreid getest met een grote groep van enkele duizenden kritische gebruikers. De uitkomsten zijn verwerkt in een nog betere versie van de IBAN-Naam Check.

 • Wat kost de IBAN-Naam Check?

  We maken een offerte op maat en kunnen daarom geen tarieven noemen. Wel geven we hier meer informatie over de tariefsopbouw.

  Er geldt per bank een eenmalige aansluitfee met daarnaast een transactievergoeding op basis van volumes met staffelkorting. Ook is er een aanzienlijke korting voor banken die niet alleen de check afnemen maar ook hun klantgegevens leveren ten behoeve van een betere check.

Bedrijven Bedrijven

 • Hoe wordt mijn bedrijfsnaam gecheckt?

  Als uw klanten een online overboeking aan u willen doen, en zij voeren uw bedrijfsnaam en IBAN in, dan vindt de check plaats. We checken de ingetoetste naam tegen de gegevens die bekend zijn bij de bank. Komt de naam overeen, dan verschijnt er geen melding en kan uw klant de betaling gewoon uitvoeren. Wijkt de naam af, dan tonen wij de naam van uw bedrijf zoals die bekend is bij de bank. Uw klant kan de betaling dan alsnog uitvoeren, of afbreken.

  Heeft u een zakelijke rekening bij Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank of bij ABN AMRO? Dan checken we de ingevoerde naam ook tegen uw handelsnamen uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Deze check kunnen we helaas nog niet uitvoeren op rekeningen bij andere banken. Dat kan pas, zodra zij de IBAN-Naam Check hebben ingevoerd.

  Een melding kan leiden tot onzekerheid bij uw klanten of zij inderdaad naar het juiste bedrijf overmaken. Om onnodige navraag te voorkomen, is het handig als de naam op uw facturen overeenkomt met de tenaamstelling bij de bank.

 • Mijn bedrijfsnaam wordt niet goed gecheckt.

  Het kan voorkomen dat uw bedrijfsnaam niet goed wordt gecheckt. Dit geldt bijvoorbeeld als uw IBAN nieuw is en er nog geen klanten gebruik van hebben gemaakt. Of als de tenaamstelling van uw factuur afwijkt van de gegevens waarmee u bij de bank bekend bent. Uw klanten zien dan een melding met de naam waarmee u bekend bent bij de bank. Dit kan zorgen voor navraag en vertraging. Dit kunt u voorkomen door uw factuur aan te passen, en hierop ook de bedrijfsnaam te vermelden waarmee u bij de bank bekend bent.

  Wij kunnen alleen checken tegen uw handelsnamen indien u een zakelijke rekening heeft bij Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank of bij ABN AMRO. Voor rekeningen bij andere banken geldt dat wij pas op handelsnaam kunnen checken zodra de bank de IBAN-Naam Check heeft ingevoerd.

 • Ik heb een zakelijke rekening. Welke gegevens worden gecheckt?


  U heeft een zakelijk rekening bij de Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank of bij ABN AMRO.

  De ingevoerde bedrijfsnaam wordt gecheckt tegen de gegevens van zowel de bank als het KvK Handelsregister. De gegevens uit het KvK Handelsregister, waaronder mogelijk meerdere handelsnamen, zijn gebaseerd op het door u opgegeven KvK Nummer bij de desbetreffende bank.

  U heeft een zakelijke rekening bij een andere bank. 

  Ja, ook dan wordt de ingetoetste bedrijfsnaam gecheckt, maar alleen tegen de gegevens zoals ze bij de bank bekend zijn. Niet tegen uw handelsnamen in het KvK Handelsregister. Op dit moment wordt alleen bij zakelijke rekeningnummers van de Rabobank een check bij de KvK gedaan. Als andere banken zich aansluiten bij de IBAN-Naam Check , controleren we ook voor die rekeningnummers de ingevoerde bedrijfsnaam tegen de handelsnamen van de KvK.

 • Kan mijn klant nog wel betalen bij een foutmelding?

  Ja dat kan. De melding blokkeert de betaling niet. Als uw klant een foutmelding krijgt, kan hij de melding naast zich neerleggen en de betaling gewoon uitvoeren.

 • Kan ik mijn betaalbatch laten checken?

  De IBAN-Naam Check wordt niet uitgevoerd op betaalbatches die door zakelijke klanten bij de bank worden aangeleverd. De check werkt alleen bij individuele betalingen.

  Voor deze toepassing biedt SurePay de Betaalrelatie Check aan. De Betaalrelatie Check schoont klanten- en leveranciersbestanden op. Ook kunt u hem inbouwen in uw bedrijfsprocessen zoals klantacceptatie. Ben u hierin geïnteresseerd, laat het ons dan weten.

  Direct naar meer informatie over de Betaalrelatie Check

 • Werkt de check bij al mijn klanten?

  Nee. De IBAN-Naam Check is nu ingevoerd bij Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank & ABN AMRO. Dat betekent dat alleen klanten die bankieren bij een van deze banken een melding te zien  krijgen als de ingevoerde naam niet klopt bij het rekeningnummer. Klanten die bankieren bij andere banken krijgen nog geen melding. Wilt u weten of zij de IBAN-Naam Check ook gaan voeren en per wanneer? Informeer dan bij uw bank.

Particulieren Particulieren

 • Hoe werkt de IBAN-Naam Check?

  De IBAN-Naam Check controleert bij online betalingen of de naam en IBAN die u intoetst hetzelfde zijn als de gegevens die bekend zijn bij de bank. U krijgt een melding als er iets afwijkt. Zo kunt u uw betaling controleren. Misschien heeft u een vergissing gemaakt? Of misschien is er sprake van fraude en heeft u een valse factuur ontvangen? Als u een foutmelding krijgt, neem dan contact op met de persoon of het bedrijf aan wie u geld wilde overboeken om de betaling te controleren.

 • Welke meldingen zijn er?

  Er zijn drie soorten meldingen:

  Foutmelding

  Is de naam die u intoetst helemaal anders dan de naam die bekend is bij de bank, bijvoorbeeld Pietersen in plaats van Jansen, let dan goed op. Er kan sprake zijn van fraude. U krijgt een melding dat bij dit IBAN een andere naam bekend is bij de bank dan de naam die u intoetste. Neem contact op met degene aan wie u wilde betalen en controleer de betaalgegevens.

  Typefout

  Maakt u een typefoutje in de naam, bijvoorbeeld Jansen in plaats van Janse, dan laten we de naam zien die bekend is bij de bank. Controleer zelf of de naam die wij voorstellen inderdaad de persoon of het bedrijf is die u bedoelt. U kunt de voorgestelde naam overnemen.

  Geen check

  Kunnen we de naam die u intoetst niet controleren, bijvoorbeeld bij een buitenlands bankrekeningnummer, dan krijgt u daarvan ook een melding.

 • Moet ik me aanmelden voor de check?

  Nee dat hoeft niet. Het is geen aparte app of programma en u hoeft zich er niet voor aan te melden. Uw bank zorgt ervoor dat de IBAN-Naam Check werkt bij online betalingen, dus via de app en via internetbankieren.

  Momenteel werkt de IBAN-Naam Check voor klanten van Rabobank, ING Bank, SNS Bank, de Regiobank, ASN Bank, ABN AMRO & Knab. Andere banken hebben de IBAN-Naam Check nog niet ingevoerd en volgen mogelijk later. Raadpleeg jouw eigen bank voor meer informatie hierover.

 • Is de IBAN-Naam Check beschikbaar voor iedereen?

  Momenteel is de IBAN-Naam Check alleen beschikbaar voor rekeninghouders bij Rabobank, ING Bank, SNS Bank, Regiobank, ASN Bank, ABN AMRO & Knab. Andere banken hebben de IBAN-Naam Check nog niet ingevoerd en volgen mogelijk later. Raadpleeg jouw eigen bank voor meer informatie hierover.

 • Wanneer verschijnt er een melding?

  De melding verschijnt in uw betaalscherm, meteen nadat u de naam en het IBAN heeft ingevoerd, en voordat u op de verzendknop heeft gedrukt. De check is heel snel.

  Er komt alleen een melding als de gegevens afwijken. Als IBAN en naam overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij de bank, verschijnt er geen melding.

 • Wat moet ik doen als ik een melding krijg?

  Krijgt u een foutmelding? Neem dan contact op met degene aan wie u geld wilde overmaken om de betaling te controleren. U bepaalt zelf of u na een melding de betaling afbreekt of alsnog uitvoert. U bent  zelf verantwoordelijk voor betalingen die u doet.